Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ochrana před bleskem

19. 3. 2009

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení čtenáři,
po 40 letech dnem 31. 1. 2009 končí platnost normy ČSN 34 1390, která byla ve své době na vysoké technické úrovni (rok vydání 1969). Od 1. 2. 2009 zcela nahradí nový soubor norem ČSN EN 62305 normu ČSN 34 1390. Dnem 31. 1. 2009 končí souběžná platnost obou norem. Všechny stávající stavby se budou dále revidovat dle staré normy ČSN 34 1390, avšak dojde-li ke změnám na stavbě nebo na vnitřním zařízení (rekonstrukce), nebo změní-li se účel budovy nebo revizní technik vyhodnotí skutečné riziko, jež překročilo hodnotu tolerovatelného rizika, je nutno systém ochrany před bleskem LPS již instalovat dle nového souboru norem, a to včetně vnitřní ochrany.

Autorem souboru norem IEC 62305, EN 62305 je technická komise IEC TC 81. Podle ohlasu Vás techniků členové technické komise ne zrovna srozumitelně a přehledně zpracovali výše uvedené nové soubory norem. Na základě této odezvy vznikla technická normalizační informace TNI 34 1390 Ochrana před bleskem.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členové zpracovatelského týmu spolu se svými oponenty se snažili srozumitelným jazykem techniků objasnit a vyložit soubor českých technických norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem. TNI není náhradou souboru ČSN EN 62305, ale pouze jeho doplňkem a nevytváří žádný závazný prováděcí předpis. Její platnost je tři roky. TNI je pouze návodem, jak uplatňovat fyzikální principy. V TNI jsou vysvětleny pojmy neizolovaný/neoddálený (izolovaný/oddálený) hromosvod a dále popsána i vnitřní ochrana před bleskem. Pro revizní techniky jsou zde specifikovány metodické pokyny, jak provést a zpracovat zprávu o revizi. Na příkladech rodinného domu, výrobní haly, solární a větrné elektrárny, meteorologické stanice, elektronických systémů na dálnicích a prostředí s nebezpečím výbuchu jsou popsány principy možného přístupu k řešení dané problematiky. ČNI (dnes ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) vydal tuto publikaci k datu 1. 12. 2008.

V současné době probíhá proces připomínkování edice 2 souboru norem IEC 62305 - 1 až 4. Tento proces by měl být ukončen v roce 2010 vydáním výše uvedené edice. Edice 2 by měla upřesnit a dále vysvětlit některé ne zcela jednoznačné pojmy, tabulky nebo obrázky. Časový úsek těchto edicí je co 5 let.

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj:elektrika.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář