Jdi na obsah Jdi na menu
 


SCART-VGA - Zapojení

5. 12. 2008

Problém: V SCART výstup DVD přehrávač je RGB a Plasma-/LCD-Fernseher nebo projektor má RGB s VGA konektor.

Die Lösung: Setzen Sie ein SCART -VGA-Kabel ein. Řešení: Vložte SCART VGA kabel. Zu beachten ist dabei die Belegung bzw. Beschaltung der VGA-Eingänge. VGA ist ein Eingang, der im Computerbereich vorkommt. Poznámka: Chcete-li se o obsazení vedení nebo VGA vstupy. VGA je vstup do počítačové oblasti dochází. Dort wird das Sync-Signal entweder getrennt nach Horizontal Sync (H) und Vertical Sync (V) übertragen, oder es wird gar kein Sync-Signal benötigt, da das empfangende Gerät über "Positive Scan" verfügt. Zde se synchronizačního signálu buď odděleně pro horizontální synchronizace (H) a vertikální (V) převedeny, nebo neexistuje synchronizační signál je nutný, protože přijímací zařízení na "Pozitivní Scan" má. Das im Video-Bereich häufig anzutreffende gemischte Sync (Composite Sync) kann zwar über Pin 13 des VGA -Anschlusses übertragen werden, wird jedoch praktisch von keinem Video-Wiedergabegerät (Plasma-Monitor / Plasma-TV oder Video-Projektor) mit VGA-Eingang akzeptiert. Video oblasti jsou často smíšené Sync (Composite Sync), i když asi o 13 pinový VGA portu být převedeny, ale je to prakticky žádná video zařízení (plazmou-plazmatických obrazovky TV nebo video projektor), s VGA vstup akceptovány. Andererseits sehen SCART-Ausgänge keine Trennung der Sync-Signale H und V vor. Naproti tomu výstupy SCART žádné oddělení synchronizační signály H a V. Allerdings ist es möglich, ein von SCART ausgebenes Composite-Sync auf die H- und V-Sync-Eingänge zu legen. Nicméně je možné strávit SCART kompozitní synchronizaci na H-a V-Sync vstupy položit. Das empfangende Gerät wird idR in der Lage sein, das benötigte Signal zu erkennen. Přijímající zařízení se obvykle schopen signál, že je třeba si uvědomit. Allerdings gilt auch hier: Uns ist kein Video-Bildwiedergabegerät bekannt, das Sync als H und V gertrennt akzeptiert. Avšak i zde: Jsme žádné video-image přístroj známý jako Sync H a V Samostatné akceptovány.

Was bedeutet dies in der Praxis? Die Verbindung SCART-VGA kommt fast nur beim Einsatz von Plasma- oder LCD-Monitoren (-Fernsehern ) vor. Dort macht ein SCART-VGA-Kabel durchaus Sinn. Co to znamená v praxi? Připojení SCART VGA přichází se téměř výhradně s využitím plazmy nebo LCD monitory (televizory) předtím. Počítá jeden SCART kabel VGA smysl. Checken Sie, ob Ihr Plasma-Monitor ohne Sync-Signal auskommt, dh über das Feature "Positive Scan" verfügt. Zkontrolujte, plazmu, zda je váš monitor bez synchronizačního signálu zahnané, tedy na vlastnost "pozitivního testu" nabízí. Für den häufigsten Belegungsfall gibt es Oehlbach ein SCART-VGA-Kabel der XXL-Serie. Sehen Sie hier die Pin-Belegung: Pro většinu obsazení Oehlbach případě, že je SCART kabel pro VGA XXL série. Zde vidíte kolík úkol:

Scart VGA

In der Praxis ergibt sich bei der SCART-VGA-Verbindung ein Problem das in den meisten Fällen einen Signaltransfer verhindert. V praxi vzniká v SCART VGA spojení je problémem ve většině případů zabránit přenosu signálu. Am SCART-Ausgang wird das Videosignal mit 50Hz Bildwiederholfrequenz ausgegeben. Na SCART výstup je video výstup s 50 Hz obnovovací frekvence. Am typischen VGA-Eingang wird das Signal als 60Hz-Signal erwartet, da Computerbildschirme (VGA ist die typische Computer-Monitor-Schnittstelle) typischerweise mit 60Hz Bildwiederholfrequenz betrieben werden. Eine funktionierende SCART-VGA-Verbindung setzt aber voraus, dass der VGA-Eingang neben 60Hz auch 50Hz Bildwiederholfrequenz akzeptiert. . Při typický VGA vstup, signál je 60Hz signálu, než se očekávalo, neboť počítačové monitory (VGA je typický počítačový monitor Interface) obvykle provozována s 60 Hz obnovovací frekvence. Fungující SCART VGA připojení předpokládá se však, že VGA vstup Kromě toho také přijímá 60Hz obnovovací frekvenci 50 Hz ..

VGA-SCART - VGA-Ausgang -> SCART-Eingang VGA SCART - VGA výstup -> SCART vstup

Das Problem: Am VGA-Ausgang eines Laptops oder Computers liegt RGB an, ein TV-Gerät verfügt über einen SCART-Eingang, der ebenfalls mit RGB beschaltet ist. Problém: Na VGA výstup z počítače nebo notebooku, je RGB, TV má SCART vstup, také s RGB je přiděleno.

Leider keine (Kabel-) Lösung! Die Beschaltung und Pin-Belegung von SCART und VGA lassen nahezu jede Verbindung zu (so). Bohužel, žádný (kabel) řešení, elektroinstalací a vývody z SCART a VGA lze připojit k téměř jakékoliv (např.). So ist der Gedanke naheliegend, das hochwertige RGB-Signal vom Computer zum Fernseher zu schicken und zB so seine Spiele auf dem Fernseher zu spielen. Doch leider versteht ein Fernseher die Signale der Grafikkarte eines Computers nicht (so Problematik der unterschiedlichen Bildwiederholfrequenzen 50Hz/60Hz). Takže myšlenka je zřejmé, že vysoká kvalita-RGB signál z počítače do televize posílat a stejně jako jeho hry na televizi hrát. Ale bohužel vidí televizního signálu z grafické karty počítače není (jak je tento problém z různých obnovovací 50Hz/60Hz) . So scheidet dieser Weg aus. Neděle odchodem z této cesty.

Fernseher mit VGA-Eingang verfügen über einen werksseitig eingebauten Adapter für PC-Monitor-Signale und wären somit eine Lösung. Allerdings haben diese Fernseher meist bei der Darstellung des von der Computer-Garfikkarte kommenden Bildes noch mehr oder weniger gravierende Probleme, ein wirklich sauberes Bild darzustellen. TV s VGA vstup mít továrna-postavený adaptéry pro PC monitor signály, a proto by bylo řešením. Nicméně, tyto televizory převážně v prezentaci na počítači obrázek Garfikkarte přichází více či méně závažných problémů, je opravdu čistý obraz displej. Deshalb wollen wir an dieser Stelle auch kein bestimmtes Fernseher-Modell mit VGA-Eingang empfehlen. To je také důvod, proč chceme na tomto místě žádný konkrétní model TV s VGA vstup doporučit. Anders ist dies bei (fast) jedem Plasma- und LCD-Fernseher , da diese entwicklungshistorisch aus der Computer-Ecke kommen. Jinak, to je pro (skoro) každý plazmové a LCD televizory, neboť tyto historického vývoje Computer-koutek přijít. Einen Überblick finden Sie im HIFI-REGLER-Shop unter Plasma-Fernseher ... Přehled lze nalézt v HIFI-DIAL-shop na plazmové televizory ...

Klicken Sie auf SCART Belegung , wenn Sie sich zu diesem Thema näher informieren wollen. Weitrere Infos zum Thema erhalten Sie auf unserer Special-Seite Scart . Klikněte na SCART nastěhování, jste-li na toto téma chci více informací. Weitrere informací o Vás na naši speciální stránku scart.

Scartkabel-Varianta a Scart-Adapter Scart kabel varianty a Scart adaptér
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

scart vga

(peter, 28. 2. 2012 21:26)

w prepacenim je to na h...o lebo to nefunguje

Scart-Vga

(Johny/262, 8. 10. 2009 20:42)

Opravdu to funguje? chci použí satelit se Scartem s LCD monitorem s VGA vstupem